Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ" ΜΕΡΟΣ ΔΙV. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ” 1932-2011
Η αξία εκάστης μετοχής, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί σήμερα, έχει εκτιμηθεί από δυο επιφανείς διεθνούς φήμης καθηγητές που διαπρέπουν στο εξωτερικό, τον κ. Θεόδωρο Κ. Καρυώτη, καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Μέρυλαντ των Η.Π.Α. και τον κ. Νικόλαο Κ. Γεωργαντζά, καθηγητή Συστημικής Δυναμικής στο Πανεπιστήμια Fordham, Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.
        Σύμφωνα με την από 05-08-2011 εκτίμηση του Καθηγητή Θεόδωρου Καρυώτη, η αξία εκάστης μετοχής ανέρχεται στο ποσό των 979.492.628.070$ δολαρίων Η.Π.Α., με ημερομηνία ισοτιμίας 05-08-2011 ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ, ήτοι σε ευρώ 678.647.978.985,66€
        Σύμφωνα δε με την μεταγενέστερη εκτίμηση του Καθηγητή Νικόλαου Γεωργαντζά. Η αξία εκάστης μετοχής, με τη μέθοδο υπολογισμού Runge-Katta ανέρχεται σε ευρώ στο ποσό των 1.084.263.613.139,56€ με Ετησία κεφαλαιοποίηση και στο ποσό των 1.188.197.503.516.28€ με Εξαμηνιαία κεφαλαιοποίηση.

V. ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞ’ ΑΥΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ  

        Δυνάμει κληρονομικής διαδοχής, από τη γιαγιά Αικατερίνη Τιγκίρη, κατέστην από μακρού χρόνου, πλήρης, αποκλειστικός και αδιαφιλονίκητος νόμιμος κύριος, νομέας, κάτοχος και κομιστής είκοσι οκτώ (28) κοινών ανωνύμων μετοχών (εκ των 280.000) της συγχωνευθείσας εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας 125 χρυσών γαλλικών φράγκων, οι οποίες λόγω της ακυρώσεως των έχουν χαρακτήρα αξιόγραφου χρεογράφου – χρεωστικού ομολόγου με αριθμούς: 010946, 179273, 179252, 179260, 179259, 179258, 179256, 179257, 179253, 179271, 147141, 179269, 009619, 179255, 010933, 179261, 003257, 008173, 008125, 225271, 225280, 071250 και 107125.
        Η ως άνω αναφερόμενη γιαγιά, Αικατερίνη Τιγκίρη, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία. Όταν εκδιώχθηκε από τον τόπο της, ήρθε στην Ελλάδα χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο πλην των ως άνω αναφερομένων μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής. Όπως μου είχε αφηγηθεί. Είχε απευθυνθεί αρκετές φορές στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να πληροφορηθεί για την αξία των μετοχών, πλην όμως δεν της έδωσαν καμία σαφή απάντηση, παρά της είπαν ότι θα έπρεπε να παρακολουθεί τις εξελίξεις από τις εφημερίδες και τις ανακοινώσεις της Τράπεζας προς τους μετόχους και δανειστές της. Έκτοτε, καμία άλλη επίσημη ενημέρωση ή πληροφόρηση δεν έλαβε σχετικά με τις εν λόγω μετοχές.
        Ως νόμιμος κομιστής σήμερα των μετοχών αυτών και δικαιοδόχος των εξ αυτών δικαιωμάτων, μετά από σχετικό έλεγχο και επανειλημμένες προσπάθειες και άτυπες ατελέσφορες οχλήσεις μου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ώστε να λάβω πληροφορίες σχετικά με την πραγματική και νομική κατάσταση της προόδου της ειδικής εκκαθαρίσεως και να διερευνήσω την πιθανότητα και τις προθέσεις των εμπλεκομένων μερών για εξωδικαστική συμβιβαστική λύση της μεταξύ μας διαφοράς, προσέκρουσα σε αδιαπέραστο τείχος, στόματα ερμητικά κλειστά και τρομαγμένους υπηρεσιακούς παράγοντες.
        Περί τις αρχές του 2010, πριν ακόμα οχλήσω εγγράφως την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια για τη δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου, είχα έρθει σε επαφή με υψηλόβαθμο στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και συγκεκριμένα τον κ. Αβραάμ Αβραάμ. Κατά την  συνάντηση αυτή συζητήθηκε το θέμα των μετοχών της Τράπεζας Ανατολής που είχα στην κατοχή μου και μου ζήτησε να του παραδώσω αντίγραφα αυτών καθώς και αντίγραφο του διαβατηρίου μου και δεσμεύτηκε να μου απαντήσει εγγράφως για την προσφορά του κατόπιν εγκρίσεως από την Διοίκηση της Τράπεζας.
        Κατόπιν αυτού και ενώ ανέμενα απάντηση – προσφορά από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με νομικούς συμβούλους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά της οποία μου έγινε πρόταση για την αγορά δέκα (10) εξ αυτών έναντι του συνολικού τιμήματος του ενός δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (1.500.000.000€) υποδεικνύοντάς μου τους όρους και τις διαδικασίες της αγοραπωλησίας.
        Η πρόθεσή τους ήταν να αποκτήσουν το σύνολο των μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής που είχα στην κατοχή μου, αλλά δεδομένης της εύλογης επιφυλακτικότητας και καχυποψίας από μέρους μου, θεώρησα προτιμότερο να πουλήσω αρχικά μόνο τις δέκα από αυτές, απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος, αν και μου δήλωσαν ρητά το ενδιαφέρον τους και για την αγορά του συνόλου των μετοχών που είχα στην κατοχή μου και στην συνέχεια εφόσον όλα έβαιναν καλώς, είχε συμφωνηθεί εντός ευλόγου διαστήματος να πωληθούν και οι υπόλοιπες μετοχές ομοιοτρόπως.
        Η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδας, όπως εκτέθηκε από τους δικηγόρους αυτής, ήταν να μου καταβάλει το ποσό του ενός δις πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για τις δέκα ως άνω μετοχές, υπό τη βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση ότι δεν θα έπρεπε να εμφανίζομαι εγώ ο ίδιος ως κομιστής και πωλητής αυτών και να εισπράξω απευθείας τα χρήματα από την Τράπεζα της Ελλάδας ως δικαιούχος των μετοχών, αλλά μου υπέδειξαν ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως ενδιάμεσος μια αγγλική εταιρεία, η οποία θα αγόραζε τις μετοχές από εμένα και στην συνέχεια θα τις μεταβίβαζε στην Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία και θα εισέπραττε το ποσό του τιμήματος για την πώληση των μετοχών αυτών και το οποίο θα μου το κατέβαλε η εταιρεία την επόμενη μέρα της αγοραπωλησίας.
        Η πρόταση αυτή των εκπροσώπων των δυο τραπεζών με αιφνιδίασε καθόσον δεν μπορούσα να αντιληφθώ για ποιόν λόγο για την αγορά των μετοχών μου από την Τράπεζα της Ελλάδας, γεγονός το οποίο αποτελούσε ενάσκηση ενός νομίμου δικαιώματός μου βάσει των τίτλων που κατείχα, θα έπρεπε να υιοθετηθεί αυτή η εντελώς ανορθόδοξη και «σκοτεινή» διαδρομή και αδιαφανείς διαδικασία.
        Για τους λόγους αυτούς η απάντησή μου ήταν φυσικά αρνητική διότι δεν ήθελα να εμπλακώ σε εικονικές διαδικασίες οι οποίες πιθανότατα θα αποδυνάμωναν την θέση μου ως νόμιμου κομιστή των εν λόγω μετοχών δεδομένου ότι το ως άνω προτεινόμενο τίμημα ουδεμία σχέση είχε με την πραγματική αξία των μετοχών αλλά ήταν πολλάκις υποπολλαπλάσιο αυτής (ίδετε σχετική αποτίμηση εκάστης μετοχής του καθηγητή Θ. Καρυώτη) και δεν θα είχα καμία τυπική συμμετοχή στην εν λόγω διαπραγμάτευση και αγοραπωλησία.
        Δεν είχα κανέναν λόγο να εμπλακώ σε σκοτεινές και αδιαφανείς διαδικασίες ενώ είμαι νόμιμος κομιστής των μετοχών ααυτών.
        Με αυτή την διαδικασία επιδίωκαν αφενός μεν να μην δημοσιοποιηθεί η εν λόγω αγοραπωλησία προς αποφυγή ευθείας εμπλοκής των δυο τραπεζών με την συνεπακόλουθη έγερση αξιώσεων και από άλλους κομιστές μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής, αφετέρου δε να μην έχω την οποιαδήποτε τυπική συμμετοχή και τη γνώση της πραγματικής συμφωνίας για το τίμημα πώλησης αυτών που προφανώς θα καρπώνονταν οι «ενδιάμεσοι» και οι εμπλεκόμενοι παράγοντες.
        Όπως ήταν αναμενόμενο η προσπάθεια αυτή από μέρους των δυο εμπλεκόμενων τραπεζών, για την εξωδικαστική επίλυση της υπόθεσης και με την μέγιστη διακριτικότητα και αδιαφάνεια προς όφελός τους, απέτυχε διότι δεν δέχτηκα την προτεινόμενη διαδικασία και αποφάσισα να ξεκινήσω τις νόμιμες διαδικασίες για την διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων μου και την απόδοση των ποινικών ευθηνών κατά παντός υπευθύνου. Πεπεισμένος πλέον για την πρόθεσή τους να με οδηγήσουν στην απεμπόληση από την διεκδίκηση των νομίμων αξιώσεών μου.
        Ειδικότερα, για τον σκοπό αυτό απέστειλα – επέδωσα αρχικώς την από 21-02-2011 εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή μου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, επί της οποίας ουδεμία απάντηση έλαβα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και εν συνεχεία την από 11-03-2011 εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή μου στην ίδια ως άνω Τράπεζα, στην οποία επισύναψα και την από 21-02-2011 συναφή εξώδικη δήλωσή μου. Σημειωτέον δε, ότι την τελευταία από 11-03-2011 εξώδικη δήλωσή μου, την κοινοποίησα στις 15-03-2011 μεταξύ άλλων και στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως εποπτική αρχή αυτής.
        Παρά την συγκοινοποίηση της ως άνω εξώδικης δήλωσής μου στην Τράπεζα της Ελλάδος νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Διοικητή της, σχετικά με παραλείψεις και παρατυπίες από μέρους της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όχι μόνο δεν προέβη σε καμία ενέργεια για τη διερεύνηση και εξακρίβωση αυτών, ως εποπτικός φορέας των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, αλλά την αγνόησε παντελώς.
        Επί της από 21-02-2011 εξώδικης δήλωσης-πρόσκλησής μου, έλαβα την από 11-03-2011 απαντητική επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία ουδεμία αναφορά περί εκκαθαρίσεως γίνεται, καίτοι οι σχετικές οχλήσεις – προσκλήσεις μου αφορούσαν θέματα σχετικά με την εν θέματι εκκαθάριση.
        Ειδικότερα, στην ως άνω από 11-03-2011 απαντητική επιστολή, αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε κύριε,
        Σε απάντηση της από 21-2-2011 εξώδικης δήλωσής σας, μετά από έρευνα στο Αρχείο της Τράπεζας, σας γνωρίζουμε ότι σε συνέχεια λήψης των κατά νόμο αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Τράπεζας της Ανατολής Α.Ε. σχετικά με τη συγχώνευσή τους και κατόπιν εγκρίσεως αυτών με πράξη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 72186/05-11-1932 καταρτίστηκε σύμβασης συγχωνεύσεως με εξαγορά της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
        Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω σύμβασης συγχώνευσης (κεφVIII) οι μετοχές της Τραπέζης της Ανατολής ακυρούνται και απομένει μόνο το δικαίωμα των μετοχών της για την πληρωμή τους από την Εθνική Τράπεζα ορισμένου τιμήματος εξαγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μία μετοχή τους.
        Κατά συνέπεια, από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής έχουν ακυρωθεί και οι όποιοι νόμιμοι δικαιούχοι τους απέκτησαν μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με εξαγορά χρηματική αξίωση κατά της Τράπεζας, η οποία ωστόσο (ως χρηματική) υπήχθη στο καθεστώς του Ν.18/1944 ουσιαστικά εκμηδενίστηκε, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει παραγραφεί.»
        Σε συνέχεια των ανωτέρω, δια της από 21-3-2011 αίτησής μου προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρελήφθη αυθημερόν, εξέθεσα τα πραγματικά περιστατικά σχετικά με την διαδικασία συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής και της εκκαθάρισης αυτής, καλώντας την να μου γνωρίσει εγγράφως εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου, σε ποια φάση βρίσκεται η εν θέματι εκκαθάριση ως ορίστηκε με την με αριθμό 147611/1932 σύμβαση συγχώνευσης ως έλκων άμεσο έννομο συμφέρον ως νόμιμος κομιστής των μετοχών της απποροφηθείσας Τράπεζας καθώς και για τις σχετικές δικές της ενέργειες.
        Επί της εν λόγω αιτήσεως, ουδεμία απάντηση έχω λάβει μέχρι και σήμερα, γεγονός το οποίο ουδεμία έκπληξη μου προκαλεί δεδομένης της σχέσης που συνδέει την Τράπεζα της Ελλάδος με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, όπως κατωτέρω αναλυτικώς θα εκθέσω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.